Vilkår & Betingelser

Tez Minds Software Pvt. Ltd. ("QrCodeChimp", "vi", "oss" og "vår") gir deg tilgang til sine interaktive nettsider og -tjenester underlagt følgende vilkår for bruk. Vennligst les følgende vilkår for bruk nøye før du bruker denne nettsiden eller andre tjenester som vi tilbyr. Ved å gå inn på eller bruke nettstedet vårt eller våre tjenester (annet enn å lese dette for første gang), godtar du disse bruksvilkårene.

Disse vilkårene for bruk (også noen ganger referert til som "brukeravtalen"), sammen med vår Personvernserklæring og eventuelle tilleggsvilkår som kan gjelde for visse produkter eller tjenester, styrer din bruk av noen av nettsidene våre, og din bruk av andre tjenester vi tilbyr, inkludert våre undersøkelser, anmeldelser, nyhetsbrev, paneler, fellesskap eller andre tjenester (samlet våre "Service"). Våre nettsteder inkluderer nettsteder som, men ikke begrenset til www.qrcodechimp.com og alle andre nettsteder som vi plasserer disse bruksvilkårene på (samlet kalt "nettstedet").

Vi kan fra tid til annen endre eller endre vilkårene for bruk. Enhver revidert versjon av brukervilkårene vil bli lagt ut på nettstedet vårt, og de reviderte bruksvilkårene vil regulere din fremtidige bruk av nettstedet og tjenestene, så du bør gå tilbake til nettstedet vårt med jevne mellomrom for å se gjennom disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar den reviderte versjonen, må du umiddelbart slutte å bruke vår side og tjeneste.

Våre tjenester inkluderer blant annet å levere søkeresultater for produkter og tjenester som tilbys av tredjeparts selgere. Vi er IKKE part i noen transaksjoner du kan inngå med selgere. Hvis du har spørsmål, bekymringer eller krav angående et produkt eller en tjeneste du kjøpte ved å starte et søk ved å bruke tjenestene våre, vennligst adresser disse til den relevante selgeren.

1. ÅNDSVERK
Vår side, tjeneste og relatert innhold (og eventuelle avledede verk eller forbedringer av det samme) inkludert, men ikke begrenset til, all tekst, illustrasjoner, filer, bilder, programvare, skript, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, informasjon, innhold, materialer, produkter, tjenester, URL-er, teknologi, dokumentasjon og interaktive funksjoner (samlet kalt "nettstedsinnhold") og alle immaterielle rettigheter til det samme eies av oss, våre lisensgivere, eller begge deler. I tillegg eies alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og varemerker som kan vises på vår side eller tjeneste av oss, våre lisensgivere eller begge deler. Bortsett fra de begrensede bruksrettighetene som er gitt i disse bruksvilkårene, skal du ikke erverve noen rettigheter, tittel eller interesse for nettstedet eller tjenesten vår. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse bruksvilkårene er uttrykkelig forbeholdt.

2. FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN VÅR
(a) For å få tilgang til eller bruke noe innhold eller funksjoner på nettstedet eller tjenesten vår, kan du velge å gi oss viss informasjon, vi kan kreve at du oppgir viss informasjon, eller kreve at du oppretter en konto hos oss gjennom registrering. Din tilgang til visse innhold eller funksjoner kan være begrenset hvis du ikke er 18 år eller eldre, eller den lovlige alderen i din jurisdiksjon for å inngå en juridisk bindende avtale, eller av andre grunner.

(b) Når du sender inn informasjon til oss, samtykker du i å gi sann, nøyaktig og fullstendig informasjon og godtar, hvis alternativet er tilgjengelig, umiddelbart å oppdatere informasjonen hvis det har vært endringer i informasjonen du har oppgitt.

(c) Kontoer. Vi kan også pålegge begrensninger på din mulighet til å opprette en konto (f.eks. aldersgrenser, begrense forretningsenheter fra å sette opp kontoer, begrensninger på antall kontoer osv.). Når du registrerer en konto, må du kanskje velge et brukernavn ("ID") og passord. Du er ansvarlig for å holde ID og passord og annen kontoinformasjon konfidensiell og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din, uansett om du har godkjent slike aktiviteter eller ikke. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av din konto eller ID og passord ved å sende e-post til oss.

(d) Opplasting av data og bruk av kommunikasjonstjenester - Noen av våre funksjoner eller tjenester kan tillate deg å kommunisere til eller laste opp data fra andre brukere eller enheter, for eksempel, men ikke begrenset til, dine ansatte, klienter og potensielle kunder, i slike i tilfelle du er ansvarlig og ansvarlig for å innhente samtykke fra de brukerne eller enhetene hvis data du laster opp eller kommuniserer med, og du skal forsvare, holde oss skadesløs og holde oss fullstendig skadesløse fra eventuelle konsekvenser av å laste opp slike data eller kommunisere til slike brukere eller enheter gjennom våre tjenester.

3. BEGRENSNING, SUSPENSJON ELLER OPPSIGELSE
(a) Vi kan, etter eget skjønn, midlertidig eller permanent endre, begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til nettstedet eller tjenesten vår (inkludert innhold eller brukerinnhold) uten forvarsel. Vi kan gjøre det basert på endringer i vår forretningspraksis (f.eks. eliminering av en tjeneste osv.), hvis du bryter bokstaven og ånden i disse bruksvilkårene, eller av andre lovlige grunner. Du godtar at vi ikke er ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for slike handlinger.

(b) Enhver begrensning, suspensjon eller oppsigelse vi pålegger skal ikke endre dine forpliktelser overfor oss under disse bruksvilkårene. Bestemmelsene i disse bruksvilkårene, som i sin natur skulle overleve enhver slik handling fra vår side, skal overleve, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene og lisensene du har gitt oss i brukerinnholdet ditt og bestemmelser knyttet til skadesløsholdelse, utgivelser, ansvarsfraskrivelser, ansvarsbegrensninger, obligatorisk voldgift, ingen gruppesøksmål og alle de diverse bestemmelsene i dette dokumentet.

4. AKSEPTABIL BRUK
(a) Nettstedet og tjenesten vår (inkludert, uten begrensning, nettstedinnhold og brukerinnhold) tilbys kun for din informasjon og personlig, ikke-kommersiell bruk. Når du bruker nettstedet eller tjenesten vår, godtar du å overholde disse vilkårene for bruk og alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover. (b) Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene for bruk, kan du ikke: - bruke nettstedet eller tjenesten vår på en ulovlig eller uredelig måte eller til slike formål, for å samle inn personlig identifiserbar informasjon eller for å utgi seg for andre brukere;

- endre våre merknader om opphavsrett/varemerke eller andre eiendomsrettigheter, eller forstyrre de sikkerhetsrelaterte funksjonene på nettstedet eller tjenesten vår (f.eks. de som forhindrer eller begrenser kopiering av innhold på nettstedet);

- bruke nettstedet eller tjenesten vår på noen måte for å manipulere eller forvrenge, eller undergrave integriteten og nøyaktigheten til, vurderinger og vurderinger, eller iverksette tiltak for å forstyrre, skade, forstyrre noen del av nettstedet eller tjenesten;

- bruke nettstedet eller tjenesten vår til å sende, bevisst motta, laste opp/legge ut, laste ned alt materiale som ikke er i samsvar med innholdsstandardene våre;

- bruke nettstedet eller tjenesten vår til å overføre eller forenkle overføringen av uønsket eller uautorisert reklame- eller salgsfremmende materiale;

- bruke nettstedet eller tjenesten vår til å overføre data, eller laste opp data til nettstedet eller tjenesten vår, som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakode utviklet å påvirke driften av dataprogramvare eller maskinvare negativt;

- dekompilere, reversere eller demontere deler av nettstedet eller tjenesten vår;

- bruke en hvilken som helst robot, edderkopp, annen automatisk enhet eller manuell prosess for å overvåke eller kopiere nettsidene våre eller innholdet på nettstedet eller tjenesten vår, eller bruke programvare for nettverksovervåking for å bestemme arkitekturen til eller trekke ut bruksdata fra nettstedet eller tjenesten vår; eller

- engasjere seg i enhver oppførsel som begrenser eller hemmer andre brukere fra å bruke eller nyte vår side eller tjeneste. (c) Du godtar å samarbeide fullt ut med oss ​​for å undersøke enhver mistenkt eller faktisk aktivitet som er i strid med disse bruksvilkårene.

5. BRUKERINNHOLD
(a) Vi kan nå eller i fremtiden tillate deg å legge ut, laste opp, overføre gjennom eller på annen måte levere gjennom nettstedet eller tjenesten vår (samlet "sende inn") meldinger, tekst, illustrasjoner, filer, bilder, grafikk, bilder, kommentarer, lyder, musikk, videoer, informasjon (f.eks. ditt navn, e-postadresse osv.) og annet innhold (samlet "Brukerinnhold"). For eksempel er enhver kommentar, vurdering eller anmeldelse av et produkt eller en selger som du legger ut gjennom nettstedet vårt eller tjenesten, ditt brukerinnhold.

(B) Standarder: Du samtykker i å ikke sende inn brukerinnhold beskyttet av opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, moralske rettigheter eller annen intellektuell eiendom eller eiendomsrett uten uttrykkelig tillatelse fra eieren av den respektive rettigheten. Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle skader som følge av at du ikke oppnådde slik tillatelse, eller fra annen skade som følge av brukerinnholdet ditt. Videre representerer og garanterer du at brukerinnholdet ditt: - vil være, i sammenheng med anmeldelser og vurderinger, basert på en faktisk handleopplevelse med den relevante selgeren eller tredjeparten, nøyaktig (der fakta er oppgitt), gjenspeile meninger som virkelig holdes av deg, og overholde alle gjeldende lover;

- vil være sannferdig, ikke-villedende og ikke-villedende;

- vil ikke inneholde noe materiale som er skadevoldende (f.eks. ærekrenker eller invaderer personvernet til en person, etc.), obskønt, støtende, hatefullt eller provoserende;

- vil ikke fremme seksuelt eksplisitt materiale eller vold, eller fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder;

- ikke bryter noen juridiske plikter du skylder en tredjepart, for eksempel en kontraktsmessig plikt eller en tillitsplikt;

- vil ikke true, misbruke eller invadere andres privatliv, eller ha en hensikt å trakassere, opprøre eller sjenere andre personer;

- vil ikke bli gitt med en intensjon om å utgi seg for noen person, å feilrepresentere din identitet eller tilknytning til noen person, eller å feilaktig gi inntrykk av at brukerinnholdet ditt kommer fra noen andre; eller

- vil ikke gå inn for, fremme eller bistå noen ulovlige handlinger (f.eks. kriminelle handlinger, brudd på opphavsrett, datamaskinmisbruk osv.).

(c) Vi kan overvåke, redigere eller fjerne brukerinnhold for brudd på bokstaven eller ånden i disse vilkårene, eller av andre lovlige grunner. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å se etter, redigere eller fjerne (bortsett fra fjerning av innhold i henhold til seksjon 15) noe brukerinnhold av noen grunn, inkludert, uten begrensning, brudd på disse vilkårene.

(D) Tildeling av rettigheter og bruk: Vi gjør ikke krav på eierskap til brukerinnholdet ditt. Ved å sende inn brukerinnhold gir du imidlertid automatisk, eller garanterer at eieren uttrykkelig har gitt oss en verdensomspennende, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullstendig underlisensierbar og overførbar rett og lisens til å bruke, reprodusere, distribuere , lage avledede verk basert på (f.eks. oversettelser, etc.), offentlig vise/fremføre, overføre og publisere brukerinnholdet (helt eller delvis) slik vi, etter eget skjønn, finner det hensiktsmessig i forbindelse med vår virksomhet og drift. . Til tross for det foregående gir du avkall på alle krav du nå eller senere måtte ha i enhver jurisdiksjon til såkalte "moralske rettigheter" eller rettigheter til "moralsk droit" med hensyn til brukerinnholdet.

- Ved å sende inn brukerinnhold gir du oss også retten, men ikke plikten, til å bruke din biografiske eller annen informasjon om deg, inkludert, uten begrensning, hele eller deler av ditt navn, alias, kallenavn og geografisk plassering (f.eks. W. - Columbus, OH", "Julie B. - Wyoming", etc.), i forbindelse med kringkasting, trykt, online eller annen bruk eller publisering av ditt brukerinnhold i samsvar med lisensen gitt i forrige avsnitt.

- Uten å begrense rettighetene gitt i de foregående avsnittene, og for å unngå tvil, når kontoen din ikke er under betalt plan, eller ikke spesifikt er valgt ut av deg når kontoen din er under betalt plan (du kan velge bort via en skriftlig kommunikasjon, slik som faks eller e-post, og ved mottak av skriftlig bekreftelse fra oss), forbeholder vi oss retten til å vise annonser i forbindelse med brukerinnholdet ditt, bruke brukerinnholdet ditt til reklame- og reklameformål, og gi tredjeparter ditt brukerinnhold . Du erkjenner og godtar at brukerinnholdet ditt kan inkluderes på nettsidene og annonsenettverkene til våre distribusjonspartnere og tredjeparts tjenesteleverandører (inkludert deres nedstrømsbrukere).

6. STILLE PÅ PLASSINFORMASJON
(a) Informasjon som er tilgjengelig via vår side eller tjeneste, er kun til pedagogiske, underholdnings- og reklameformål. Selv om vi anstrenger oss for å sikre at informasjon gitt av oss er nøyaktig, representerer eller garanterer vi ikke at noe brukerinnhold eller nettstedinnhold er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. I alle tilfeller er det ditt ansvar å vurdere nøyaktigheten, aktualiteten, fullstendigheten eller nytten av nettstedinnhold, brukerinnhold og annen informasjon og meninger som uttrykkes gjennom nettstedet eller tjenesten vår. For eksempel kan vurderinger og anmeldelser være informative for noen, men er ikke gitt som en garanti eller prediksjon for ytelsesnivået du kan oppleve med det aktuelle produktet, tjenesten, selgeren eller annen tredjepart. Du er eneansvarlig for alle handlinger eller avgjørelser du tar basert på materiale og informasjon som er tilgjengelig gjennom nettstedet og tjenesten vår, og du bør utføre din egen forskning og etterforskning etter behov.

(b) Hvis det er en tvist mellom deg og noen som har tilgang til vår side eller tjeneste, eller deg og en tredjepart i forbindelse med vår side eller tjeneste, forstår og godtar du at vi ikke er forpliktet til å bli involvert. I slike tilfeller frigir du herved QrCodeChimp og dets ledere, styremedlemmer, ansatte, foreldre, partnere, etterfølgere, agenter, tilknyttede selskaper, datterselskaper og deres relaterte selskaper fra krav, krav og skader av enhver art eller art som oppstår som følge av, relatert til eller på noen måte forbundet med en slik tvist.

7. NETTSELGERE OG TREDJEPART
(a) Dine forretninger med nettbutikker eller andre tredjeparter via vår side eller tjeneste, inkludert tredjeparts nettsteder som du får tilgang til via lenker på vår side, er utelukkende mellom deg og den tredjeparten. Som sådan, når du deltar i en transaksjon med en tredjepart eller går inn på en tredjeparts nettsted, gjør du det i henhold til deres vilkår og retningslinjer, ikke våre. Klager, spørsmål og krav knyttet til transaksjoner med en tredjepart bør rettes til denne tredjeparten.

(b) VI GIR INGEN GARANTIER ANGÅENDE OG SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG overfor DEG (ENTEN I KONTRAKT, TORT ELLER ANNET) FOR DIN BRUK AV, KVALITETEN ELLER SENE LEVERING AV VARENE ELLER TJENESTER FRA INGEN ANDRE ( FOR Å FÅ ENHVER SELGER TIL Å HEDER) EVENTUELL FEIL INFORMASJON ANGÅENDE PRISEN, BESKRIVELSE OG TILGJENGELIGHET AV, ELLER RABATTER, TILBUD, KAMPANJER OG KUPONGER KNYTTET TIL EVENTUELLE PRODUKT- ELLER TJENESTETILBUD SOM KJØPTES TIL TJENESTER ELLER EN TJENESTE.

8. BEGRENSNINGER FOR VÅRT ANSVAR
(a) UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL QrCodeChimp ELLER DETS ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, FORELDRE, PARTNERE, ETTERFØLGER, AGENTER, DISTRIBUSJONSPARTNERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER ELLER DERES TILSLATEDE SELSKAPER ER ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSJONER QrCodeChimp HAR BLITT GJENNOMFØRT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM OPPSTÅR AV, KNYTTET TIL ELLER PÅ NOEN MÅTE KOBLET MED VÅR NETTSTED, TJENESTE ELLER DISSE VILKÅRENE FOR BRUK. DITT ENESTE RETTSMIDDEL FOR MISSIVN MED VÅR NETTSTED ELLER TJENESTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, QrCodeChimp INNHOLDET ER Å SLUTE BRUKEN VÅR NETTSTED OG TJENESTEN. DENNE BEGRENSNINGEN SKAL OGSÅ GJELDE MED HENSYN TIL SKADER PÅDRAGT PÅ ÅRSAKEN AV TJENESTER ELLER PRODUKTER, INFORMASJON, RÅD, INFORMASJON ELLER ANNONSE MOTTAT GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED VÅR NETTSTED ELLER TJENESTELEVERANDØR ELLER VÅR TJENESTELEVERANDØR. DISSE BEGRENSNINGENE SKAL GJELDE I FULLSTENDELSE LOV TILLATER.

(b) UANSET INFORMASJON DU HAR MOTATT I INGEN OMSTENDIGHET SKAL VÅRT KUMULATIVE ANSVAR ELLER DET TIL VÅRE ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, FORELDRE, PARTNERE, ETTERFØLGER, AGENTER OG PARTNERE, SELSKAPER, PARTNERE, SUBLISER $100. DU GODTAR AT DETTE ER EN RETTIG BEGRENSNING BASERT PÅ MÅTEN OG KOSTNADEN SOM VÅR NETTSTED ELLER TJENESTEN LEVERES DEG, OG DU TAKER I HENSYN TIL DIN EVNE TIL Å BRUKE ALTERNATIVE RESSURSER SOM GIR INFORMASJON SOM LIGNENDE SOM DENNE SIDEN. VIDERE GODTAR DU AT ENHVER HANDLINGSÅRSAK SOM STÅR PÅ, KNYTTET TIL ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL VÅR NETTSTED, TJENESTEN ELLER DISSE BRUKSVILKÅRENE MÅ BEGYNDE INNEN ETT (1) ÅR ETTER HANDLING PÅ ÅRSAKEN. ÅRSAKER TIL HANDLING SOM ER BRUKT UTENFOR DENNE TIDSPERIODEN FRASIKAS.

(c) I noen jurisdiksjoner er ansvarsbegrensninger ikke tillatt, og derfor kan det hende at noen av grensene ovenfor ikke gjelder i alle tilfeller.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER
(a) I FULL OMFANG LOV TILLATER, QrCodeChimp'S TJENESTER OG ALL INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVARE) INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM DETS TJENESTER LEVERES AV QrCodeChimp PÅ ET "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS, OG ER IKKE GARANTERT Å VÆRE, BLANT ANDRE, FRI FOR DATAVIRUS. DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV NETTSTEDEN OG TJENESTE VÅR ER PÅ EGEN RISIKO. QrCodeChimp GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE DRIFTEN AV NETTSTEDET ELLER INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVARE) ELLER TJENESTER INKLUDERT PÅ DEN NETTSTEDENS NETTSTED ELLER EN ANDRE SERVICE.

(b) Enkelte statlige lover tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier. Hvis disse lovene gjelder for deg, kan det hende at noen eller alle ovennevnte ansvarsfraskrivelser, unntak eller begrensninger ikke gjelder deg, og du kan ha ytterligere rettigheter.

10. ERSTATNING
Du godtar å holde skadesløs QrCodeChimp og dets ledere, styremedlemmer, ansatte, foreldre, partnere, etterfølgere, agenter, distribusjonspartnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og deres relaterte selskaper fra og mot alle krav, ansvar, tap, skader, forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokaters avgifter og kostnader) som oppstår som følge av eller relatert til: (i) din tilgang til eller bruk av nettstedet eller tjenesten vår; (ii) brukerinnholdet ditt; (iii) ethvert faktisk eller påstått brudd eller brudd fra deg på disse vilkårene for bruk; (iv) ethvert faktisk eller påstått brudd på noen representasjon, garanti eller pakt som du har gjort til oss; eller (v) dine handlinger eller unnlatelser. Du samtykker i å samarbeide fullt ut med oss ​​i forsvaret av ethvert krav som er gjenstand for dine forpliktelser under dette.

11. TVISTLØSNING OG OBLIGATORISK VOLDGIFT
(a) Vi er alle enige om først å kontakte hverandre med eventuelle tvister og gi en skriftlig beskrivelse av problemet, alle relevante dokumenter/informasjon og den foreslåtte løsningen. Du godtar å kontakte oss med tvister ved å kontakte oss på adressen oppgitt i disse bruksvilkårene. Vi vil kontakte deg basert på kontaktinformasjonen du har gitt oss. Varsel til QrCodeChimp må sendes til: Tez Minds Software Pvt. Ltd., #660, 5. etasje, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, India

(b) Hvis partene etter 45 dager ikke er i stand til å løse en tvist som er reist under den forrige bestemmelsen, kan tvisten sendes til voldgift i samsvar med denne seksjonen. Partene forstår at de ville ha hatt rett eller mulighet til å behandle tvister gjennom en domstol og få en dommer eller jury til å avgjøre saken deres, men de velger å få løst tvister gjennom voldgift.

(c) Vi samtykker hver i at ethvert krav eller tvist mellom oss, og ethvert krav fra en av oss mot enhver agent, ansatt, etterfølger eller overdragelse av den andre, inkludert, i den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, tredjeparter som er ikke underskrivere av denne avtalen, enten relatert til denne avtalen eller på annen måte, inkludert tidligere, nåværende og fremtidige krav og tvister, og inkludert enhver tvist angående gyldigheten eller anvendeligheten av denne voldgiftsklausulen, skal løses ved bindende voldgift administrert av JAMS i henhold til gjeldende regler og prosedyrer når kravet inngis. Reglene og prosedyrene og annen informasjon, inkludert informasjon om gebyrer, kan fås fra JAMS sin nettside (www.jamsadr.com) eller ved å ringe JAMS på 949-224-1810.

(d) Vi inngår denne voldgiftsavtalen i forbindelse med en transaksjon som involverer mellomstatlig handel. Følgelig skal denne voldgiftsavtalen og eventuelle prosedyrer i henhold til denne være underlagt Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 USC 1-16. Enhver kjennelse fra voldgiftsdommeren(e) kan legges inn som en dom i enhver domstol som har jurisdiksjon.

(e) Unntak for voldgift. Hver av oss kan fremme kvalifiserte krav i småkravsdomstolen. Videre, i henhold til seksjon 13 nedenfor, godtar vi alle at enhver voldgift utelukkende vil være mellom deg og oss, ikke som en del av et klassekrav (dvs. ikke fremmet på vegne av eller sammen med en annen persons krav). Hvis en domstol eller voldgiftsmann av en eller annen grunn mener at denne begrensningen er samvittighetsløs eller ikke kan håndheves, gjelder ikke vår avtale om voldgift, og tvisten for hele klassen må bringes inn for retten.

12. RETTS
Disse bruksvilkårene skal tolkes i samsvar med lovene i staten Pune, India uten hensyn til dens lovkonfliktregler.

13. INGEN KLASSEHANDLINGER
I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, AVSKRIVER VI HVER RETT TIL Å FORFØLGE TVISTER PÅ KLASSEMELENDE BASIS; Dvs. Å ENTEN BLI MEDLEM I ET KRAV MED KRAV TIL ENHVER ANDRE PERSON ELLER ENHET, ELLER Å GJØRE ET KRAV I EN REPRESENTATIV KAPASITET PÅ VEGNE AV ENHVER ANDRE I ENHVER SØKSMÅL, VOLDGIFT ELLER ANNEN PROSESSERING.

14. INGEN PRØVING AV JURYEN
I DEN UTSTREKNING LOVGIVNING TILLATER, AVSKRIVER VI HVER RETT TIL Å PRØVE AV JURYEN I ENHVER SØK, VOLDGIFT ELLER ANNEN PROSESSERING.

15. BRUK AV OPPHAVSRETT
(a) Under hensiktsmessige omstendigheter og etter eget skjønn, kan vi fjerne eller deaktivere tilgang til materiale på noen av våre nettsider eller vert på våre systemer som kan krenke andres opphavsrett.

(b) i samsvar med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), QrCodeChimp vil svare på en melding om påståtte brudd på opphavsretten angående all informasjon som er tilgjengelig på nettstedet vårt eller gjennom tjenesten vår. Vær oppmerksom på at denne prosedyren utelukkende er for å varsle oss om at opphavsrettsbeskyttet materiale angivelig er blitt krenket og andre saker enn å informere QrCodeChimp at opphavsrettsbeskyttet materiale kan ha blitt krenket vil ikke få svar gjennom denne prosessen.

(c) I henhold til DMCA må varselet om overtredelse inneholde følgende informasjon:

- En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrettsinteressen;

- En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket;

- En beskrivelse av hvor materialet som du hevder krenker er plassert på nettstedet, inkludert en lenke eller skjermdump av nettsiden som inneholder det krenkende materialet, hvis aktuelt;

- Din adresse, telefonnummer og e-postadresse;

- En erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven;

- En erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet er nøyaktig og at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på opphavsrettseierens vegne.

(d) Send melding om brudd på opphavsretten til QrCodeChimpsin utpekte opphavsrettsagent som følger:

Tez Minds Software Pvt. Ltd.
#660, 5. etasje, Solitaire Business Hub,
Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, India


16. ENDRING; YTTERLIGERE VILKÅR
(a) Vi oppdaterer kontinuerlig nettstedet og tjenestene våre for å gi bedre alternativer og funksjoner, eller av andre grunner. I visse tilfeller kan det være nødvendig å oppdatere eller modifisere våre vilkår for bruk for å gjenspeile disse og andre endringer (f.eks. for å gjenspeile oppdateringer av vår praksis og retningslinjer). Vi kan også, i noen tilfeller, måtte gi deg driftsregler eller tilleggsvilkår som styrer din bruk av deler av nettstedet vårt eller en hvilken som helst tjeneste ("tilleggsvilkår"). Følgelig godtar du at vi når som helst kan gi deg tilleggsvilkår, eller oppdatere eller modifisere disse bruksvilkårene, etter behov eller nødvendig. I den grad eventuelle tilleggsvilkår er i konflikt med disse bruksvilkårene, vil tilleggsvilkårene kontrollere.

(b) Endringer i disse vilkårene for bruk eller eventuelle tilleggsvilkår vil tre i kraft ved: (a) varsel, enten ved å legge ut på nettstedet vårt eller via e-postvarsel; og (b) din påfølgende bruk av nettstedet eller tjenesten vår. Det er ditt ansvar å gjennomgå vilkårene for bruk og nettstedet fra tid til annen for eventuelle endringer eller tilleggsvilkår. Din tilgang til og fortsatte bruk av nettstedet eller tjenesten vår etter enhver endring av disse vilkårene for bruk eller levering av tilleggsvilkår vil bety ditt samtykke til og aksept av det samme. Hvis du protesterer mot en revisjon av bruksvilkårene eller tilleggsvilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet og tjenesten vår og, hvis aktuelt, avslutte kontoen din.

17. ANDRE VILKÅR
(a) Der vi har gitt deg en oversettelse av den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene for bruk (inkludert personvernreglene og eventuelle tilleggsvilkår innlemmet ved referanse), godtar du at oversettelsen kun er gitt for din bekvemmelighet og at den engelske versjonen av disse vilkårene for bruk styrer forholdet ditt til oss. Den engelskspråklige versjonen har forrang hvis det er noen motsetning mellom den engelske og oversatte versjonen.

(b) Ingen fraskrivelse fra noen av oss av brudd eller mislighold i henhold til disse bruksvilkårene skal anses å være en fraskrivelse av tidligere eller etterfølgende brudd eller mislighold. Seksjonsoverskriftene som brukes i disse bruksvilkårene er kun for enkelhets skyld og skal ikke gis noen juridisk import.

(c) Med mindre annet er spesifikt angitt (f.eks. seksjon 11(e)), hvis noen del av disse bruksvilkårene anses som ulovlige eller uhåndhevbare av en eller annen grunn, er vi begge enige om at bare den delen av bruksvilkårene skal overholdes og at de gjenværende vilkårene i vilkårene for bruk ikke skal påvirkes og forbli i kraft og virkning.

(d) Du kan ikke tildele disse vilkårene for bruk eller tildele noen rettigheter eller delegere noen forpliktelser i henhold hertil, helt eller delvis, uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

(e) Disse vilkårene for bruk (inkludert personvernreglene og eventuelle tilleggsvilkår innlemmet ved referanse) utgjør hele avtalen, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom deg og QrCodeChimp i forbindelse med nettstedet og tjenesten.